شعر

اشعار نوجوانانه ی خودم

چه کارهایی باعث تهیدستی و فقر میشود؟

برخی از کارهای به ظاهر ساده می‌تواند موجب فقر و تنگدستی انسان شود.

در روایتی طولانی که از امیر مومنان علی علیه السلام کارهای زیادی عنوان شده که حاصل آن می تواند تنگدستی و فقر باشد. برخی از این موارد در زیر می آید:

سوگند دروغ تهیدستى آورد،

زنا تهیدستى آورد،

حرص ‏ورزیدن تهیدستى آورد،

به خواب رفتن بین نماز مغرب و عشاء تهیدستى آورد،

به خواب رفتن قبل از طلوع آفتاب باعث فقر شود،

عادت به دروغگویى تهیدستى آورد،

زیاد گوش دادن به غناء تهیدستى آورد،

رد کردن فقیرى که در شب ذکر خدا مى‏گوید موجب تنگدستى شود،

 عقل معیشتى نداشتن تهیدستى آورد،

 از فامیل بریدن تهیدستى آورد.

(مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص128

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392ساعت 10:6  توسط زینب خوشمله  |